2020/21 ikasturteko matrikulak

2020-2021 ikasturteko matrikula epea uztailaren 17tik, uztailaren 24ra luzatuko da.

Tokia: Kattuka Haur Eskola edo info@kattuka.com

Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  • Haurra inskribatuta dagoen Gizarte Segurantzako kartilaren edo txartelaren fotokopia.
  • Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria (65€. 60€ Matrikula kontzeptuan eta 5€ banakako agenda kontzeptuan)
  • 2021eko uztaileko kuotan, matrikularen 60€ak bueltatuko zaizkizue 2/2019 foru aginduan adierazi bezala.

Kattukako kontu korronte zenbakia:

CaixaBank ES53 2100 5169 3122 0002 4798

Kontzeptua: Haurraren izen abizenak

  • Beste herri batean bizi diren haurren kasuan, udalari dagokion moduluaren ehunekoaren finantzaketaren frogagiria. Finantzaketa hori bizitokia duten herriko udalaren edo familiaren beraren kargura izanen da.
  • Gurasoen edo legezko tutoreen 2019ko Pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpenaren fotokopia.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin beharrik ez badute, errenten edo dirusarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titulartasuna duen toki entitateak beharrezkotzat jotzen dituen agiriak aurkeztu beharko dituzte, familiak 2019. urtean izan dituen diru-sarrerak zehazteko.

  • Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.
  • Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko

Matrikularen formalizazioa egiteko Pdf dokumentua deskargatu.

Udalen ebazpena 2020-2021 ikasturterako (Pdf)

Baremoa aplikatuta, onartuen zerrenda (Pdf)

Comments are closed